کسب و کارهای بزرگ

کسب و کارهای بزرگ در حوزه آی تی معمولا به کسب و کارهایی گفته می‌شود که با مخاطبین و کاربران زیادی در ارتباط است به عنوان نمونه وب سایتی که خدمات گردشگری و مسافرتی مانند فروش بلیط را به تعداد کاربران زیادی ارائه می دهد مستقل از تعداد کارمندان این وب سایت را می‌توان در صورت داشتن تعداد کاربران بالای وب سایت از جمله کسب و کارهای بزرگ دانست؛ همچنین یک موسسه پس انداز یا بیمه که تعداد کاربران زیادی دارد معمولا روند نرم افزاری مشابه از لحاظ ابعاد تعداد مخاطبین را دنبال می‌کند.

در این نوع وب سایت ها معمولا چند سطح دسترسی از لحاظ سطوح مدیریت وب سایت و سطوح کاربران تعیین می‌شود که معمولاً در دو پنل جداگانه شامل پنل مدیریتی و پنل مخاطبین وب سایت طراحی می‌شود. معمولاً بسته به تعداد سطوح کاربری در هر پنل زمان پروژه کمی تغییر می‌کند ولی میانگین زمان پروژه ها در کسب و کارهای بزرگ مشابه پروژه های «سازمان های دولتی» بین ۳ تا ۶ ماه است که معمولاً فقط بازه زمانی عقد قرارداد در این پروژه ها نسبت به پروژه های سازمانی حذف می شود.

معمولاً این نوع پروژه ها چند زبانه هستند و در ابعاد مخاطبین بین المللی اداره می شود؛ به عنوان نمونه ظاهری مشابه چند وب سایت با مخاطبین بین المللی در ادامه آورده شده ‌که می توانید این وب‌سایت‌ها را برای درک بهتر نوع و ابعاد پروژه های بزرگ مشاهده کنید.