صنعت پتروشیمی پایپینگ

 صنایع پتروشیمی و پایپینگ عمدتا علاوه بر وب سایت هایی برای معرفی بهتر خود به مخاطبین به نرم افزارهای محاسباتی هم نیاز دارند. صنایع پتروشیمی و پایپینگ عمدتاً چندین زیر مجموعه خواهند داشت؛ بنابراین علاوه بر وب سایت‌هایی جهت معرفی بهتر خود نیازمند معرفی زیر مجموعه های شان نیز هستند که این زیر مجموعه ها می تواند سایت های مستقل داشته باشند و یا اینکه در همان وب سایت اصلی و صنعت مادر به مخاطبین معرفی شوند. اغلب با توجه به نوع فعالیت این مشاغل عمده مخاطبین در سطح بین المللی هستند و بنابراین این وب سایت ها به صورت چند زبانه طراحی می شوند. این صنایع گاها به نرم افزارهای اختصاصی هم برای فعالیت‌های داخلی سازمان خود نیاز دارند که پس از ارزیابی و نظر نیازسنجی های لازم نرم افزار مورد نیاز صنعت تولید می شود.
چند نمونه وب سایت مرتبط در این زمینه را در ادامه مشاهده می‌کنید.

نمونه وب سایت صنعت پتروشیمی

نمونه ای از یک وب سایت صنعت پتروشیمی را در ادامه مشاهده می کنید.

ادامه مطلب

نمونه وب سایت صنعت پایپینگ

نمونه ای از یک وب سایت صنعت پایپینگ را در ادامه می توانید مشاهده کنید.

ادامه مطلب

وب سایت موفق در زمینه پتروشیمی

نمونه ای از یک وب سایت موفق در زمینه پتروشیمی

ادامه مطلب