سازمان های دولتی

آنچه در طراحی های نرم افزاری سازمانی مطرح است گستره وسیع نوع پروژه است. پروژه سازمان های دولتی معمولاً از یک نرم افزار ساده حضور و غیاب اعضای سازمان تا اتوماسیون های پیچیده همچون حمل و نقل ترانزیت و ترابری یک وزارتخانه را می‌تواند شامل شود.

این نوع پروژه ها معمولا به دلیل نحوه عقد قرارداد مخصوص به خود معمولاً در دسته ای جداگانه طبقه‌بندی می‌شود

از جمله پروژه های سازمانی شرکت پارس افزار آرون مربوط به سامانه های ترابری با فن آوا سیستم و یا سامانه های تحقیقاتی و اتوماسیونی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر است که با توجه به نوع آن از جمله پروژه‌های بزرگ دسته بندی می شود.

از جمله پروژه های متوسطه این شرکت با سازمان ها قراردادهای مربوط به مشاوره امنیت بانک سرمایه بوده است که با توجه به نوع پروژه در پروژه های میانی و متوسط دسته بندی می شود.

از جمله پروژه های سازمانی با ابعاد کوچک طراحی های تحت وب چند کاربره مربوط به برخی از سازمانها است که اگرچه ابعاد کوچکتری دارند اما همچنان همان روال اداری و قانونی سازمان ها برای آنها معمولاً صورت می گیرد.

پروژه های سازمانی با ابعاد بزرگ

پروژه های سازمانی با ابعاد بزرگ با زمان های معمولا 9 تا 12 ماه برای تولید و نیازمند پشتیبانی طولانی مدت هستند.  
ادامه مطلب

پروژه های سازمانی با ابعاد متوسط

زمان تولید متوسط 4 تا 9 ماه و معمولا نیازمند پشتیبانی چند ماهه.

ادامه مطلب

پروژه های سازمانی با ابعاد کوچک

زمان تولید متوسط 3 تا 6 ماه با آموزش های کوتاه مدت و معمولا بدون نیاز به پشتیبانی بلند مدت

ادامه مطلب