صنایع و مشاغل پیمانکاری

صنایع مشاغل پیمانکاری عمدتاً علاوه بر وبسایتی که بتواند آنها را به مخاطبین معرفی کند نیازمند نرم‌افزارهای سازمانی نیز برای توسعه کسب و کار خود هستند که این نرم‌افزارها عمدتاً فعالیت‌های محاسباتی مشاغل را انجام میدهند. از جمله محصولات فناوری آرون در زمینه مشاوره پیمانکاری نرم افزار سازه تراز است که برای محاسبات فعالیت های ساختمان سازی و عمران به کار میرود. نمونه هایی از وب سایت های فعال در مشاغل پیمانکاری و عمران موفق در سطح حوزه بین المللی را در ادامه مشاهده می‌کنید. چند نمونه از وب سایت های فعال در مشاغل پیمانکاری و عمران موفق در سطح حوزه بین المللی را در ادامه مشاهده می‌کنید.