سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویرسازمان تنظیم مقررات، با هدف راه اندازی سامانه ی رتبه بندی رسانه ها در حوزه صوت و تصویر در فضای وب، اقدام به راه اندازی سامانه sapra.ir توسط شرکت پارس افزار آرون نموده است که کلیاتی از سامانه را در ویدئوی زیر می توانید مشاهده کنید.


Avra.ir

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، با نظر به توسعه روز افزون زیرساخت های ارتباطی، با هدف استاندارد سازی خدمات صوت و تصویر فراگیر، افزایش تبادل اطلاعات ترافیک داخلی و کاهش ترافیک بین الملل، افزایش کسب و کار و اشتغال زایی، تاسیس؛ و از همین رو اقدام به راه اندازی سامانه اتوماسیون خود (avra.ir) توسط شرکت پارس افزار آرون نموده است.